بانک نمونه سوال

انگل ژیاردیا؛ مرفولوژی، چرخه زندگی و بیماری زایی

این تاژک دار اولین بار توسط لوون هوک در سال ‪ ،1681‬در مدفوع خودش کشف و گزارش گردید و شرح‬‬‬‬ ‫ساختمان و شکل این ارگانیسم در سال ‪ ،1859‬توسط لامبلیا ارائه گردید‪.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ژیاردیا لامبلیا انگل تک یاخته بی‌هوازی، که باعث بیماری ژیاردیازیس می‌شود.

مطالب مورد بررسی در این مطلب:‬

مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته

این انگل به دو فرم تروفوزوئیت و کیست دیده می‌شود.

مورفولوژی ژیاردیا لامبلیا

فرم تروفوزوئیت:

فرم تروفوزوئیت انگل ژیاردیا ظاهری گلابی شکل با یک صفحه مکنده بزرگ در سطح شکمی دارد که به کمک آن می‌تواند به مخاط روده بچسبد و بیماری زایی کند‬‬.

‬این تک یاخته دو هسته حبابی تخم مرغی شکل با کاریوزوم مرکزی دارد‪‬‬‬‬‬.‬

در وسط تکیاخته جسمی به نام اکسونم (اگزوستیل) است که از بخش‌های داخلی تاژک است‪.‬‬‬‬‬‬‬‬

مرفولوژی فرم تروفوئیت ژیاردیا

بر روی اکسونم دو جسم مورب مشاهده میشود که پارابازال بادی است و به نام (‪ (Median body‬نامیده می‌شود‪.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫‬نکته) تفاوت گونه‌های مختلف ژیاردیا بر اساس آرایش ‪ Median body‬نسبت به اکسونم مشخص می‌شود‪.

‫‪ ژیاردیا در حالت تروفوزوئیت هشت تاژک داشته و از بلفاروپلاست منشا می‌گیرد.(چهارعدد قدامی‪ ،‬دو عدد‬‬‬‬جانبی و دو عدد خلفی یا انتهایی)‬‬‬‬‬‫‪

‫‬ژیاردیا در حالت تروفوزوئیت نسبت به شرایط نامساعد و محیط خارجی از روده به سرعت می‌میرد؛ به همین دلیل است نمونه استول مشکوک به ژیادریا وقتی به آزمایشگاه میارن باید به سرعت آزمایش شود.

فرم کیست‬‬‬

‬در شرایط نامساعد تشکیل میشود که با افزایش اسید صفراوی و‬‬‬ ‫تغییرات کلسترول می تواند تشکیل شود.

‫‪در حالت کیستی ابتدا غشا کیست تشکیل شده‪ ،‬ابتدا دوهسته‌ای و‬‬‬‬ ‫سپس به شکل چهارهسته‌ای میشود که فرم آلوده‌کننده آن کیست‬‬ ‫چهارهستهای است که کاریوزوم آن مرکزی است‪.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

طبقه بندی

حوزه: یوکاریوت
فرمانرو: برون‌کافتگان
شاخه: متامونادا
راسته: Diplomonadida
تیره: Hexamitidae
سرده: Giardia
گونه‌ها: Giardia agilis
Giardia ardeae
ژیاردیا لامبلیا
Giardia muris
Giardia microti
Giardia psittaci

اعضای این خانواده هگزامتیده، ‪ بدلیل دو هسته کنار هم در فرم تروفوزوئیت، شش تا هشت تاژک و ‫تقارن طرفینی و وجود اکسونم در بعضی جنس ها ‪ از سایر تاژکداران رودهای متمایز شدهاند‪.

‫‪ مهمترین گونه آن ژیاردیا لامبلیا

جنس ژیاردیا شامل گونه‌های متفاوتی است:

 1. ‫‪ ژیاردیا آژیلیس در دوزیستان و خزندگان
 2. ‫‪ ژیاردیا موریس در جوندگان و گاهی پرندگان
 3. ‫‪ژیاردیا دئودنالیس در پستانداران
 4. ‫‪ژیاردیا لامبلیا (اینتستینالیس) در انسان

چرخه زندگی و تکثیر

انگل به روال پدیده ‪ ،Excystment‬به محض‬‬‬‬‬ ورود‬‬‬ به‬‬‬ معده‬‬‬ میزبان‬‬‬ تبدیل‬‬‬ به‬‬‬ تروفوزوئیت‌های سریع و فعالی می‌شود که‬‬‬ به روش دوتایی طولی تقسیم شده‪ ،‬ابتدا‬‬‬‬‬ هسته‌ها و سپس صفحه مکنده و دیگر‬‬‬ اندامکها تقسیم می‌شوند و به دنبال‬‬‬ تقسیم سیتوپلاسم‪ ،‬دو تروفوزوئیت دختر به‬‬‬‬‬ وجود می‌آیند که در محل اثنی‌عشر مستقر‬‬‬ شده و در موقعیت‌های مختلف به همراه‬‬‬ مدفوع دفع می‌شوند‪.‬‬‬‬‬‬

این انگل تک میزبانه (‪ (Monoxenous‬است و احتیاجی به میزبان واسط ندارد‪.‬‬‬‬‬‬‬‬

بیماری زایی

ایجاد اختلال در هضم و جذب چزبی ها و ویتامنی های محلول در چربی ها همراه با تخریب و فرسایش مخاط روده باریک همراه با آتروفی، کوتاه و ضخیم شدن پرز های ویلی روده.

عوامل موثر در بیماریزایی ژیاردیا:

 1. کاهش اسیدیته معده
 2. اختلالات ایمنی ذاتی یا اکتسابی به ویژه کاهش IgA ترشحی در روده(نقش محافظتی مخاط روده)
 3. تعداد کیست خورده شده
 4. ‫‪‬آنهایی که گروه خونی ‪ A‬دارند مستعدتر برای ژیاردیازیس هستند.(تشابه آنتی ژنیک و مکانیسم فرار از سیستم ایمنی)

علائم بیماریزایی ژیاردوز

دسته اول: در ۵۰درصد افراد غیر بیماری زا است و عفونت خودبخود محدود شونده است.

دسته دوم: بروز علائم تیپیک بیماری

 • عفونت خفیف: درد شکم، بی اشتهایی، تهوع، اسهال
 • عفونت حاد: اسهال چرب(استئاتوره) بدون خون
 • عفونت مزمن: سندروم سوء جذب، کاهش وزن

ژیاردیا به دو صورت در جذب چربی‌ها اختلال ایجاد می‌کند‪:

‫‪‬1) مکانیکی‬‬‬‬‬

‫تکیاخته وارد کیسه صفرا شده و باعث انسداد مجاری صفراوی و در نتیجه اختلال در جذب چربی‌ها‬‬‬ به علت چسبندگی ژیاردیا به پرزهای روده (‪ ،(Villi‬آتروفی پرزهای روده دیده میشود که در این صورت‬‬‬‬‬ پرزها کوتاه و ضخیم می‌شوند‪.‬‬‬‬‬‬

2) بیوشیمیایی‬‬‬‬‬

‫در عفونت ژیاردیایی‪ ،‬گفته میشود که رشد باکتریها در ژئوژنوم افزایش می‌یابد و این باکتری‌ها و یا‬‬‬‬‬ ژیاردیاها به دکونژوگاسیون املاح صفراوی پرداخته و باعث استئاتوره می‌شوند‪.‬‬‬‬‬‬

اپیدمیولوژی ژیاردیا

تشخیص

🔷 آزمایش مدفوع‬‬‬

در آزمایش مدفوع جهت بررسی ژیاردیا باید 5-7 نوبت نمونه به آزمایشگاه فرستاده شود.

‫کیست در مدفوع قوام دار و تروفوزوئیت و کیست در مدفوع اسهالی‬‬‬ دیده می‌شود‪.‬‬‬‬‬‬

توجهممکن است کیست ژیاردیا در آزمایش با کیلوماستیکس مسنیلی و تروفوزوئیت ژیاردیا در آزمایش مدفوع با تریکوموناس هومینیس‬‬‬ اشتباه شود‪.‬‬‬‬‬‬

🔷 تست نخ (انتروتست)‬‬‬‬‬

‫در حالت مزمن از این تست استفاده میکنیم که نمونه را با این روش‬‬‬ ‫از محل دوازدهه میگیرند‪.‬‬‬‬‬‬
‫‪‬

🔷 روش‌های سرولوژی‬‬‬‬‬

‫تعیین ‪ Ab‬در سرم کمک کننده نیست اما آزمایش ایمنوفلورسانس در‬‬‬‬‬نمونه مدفوع ارزشمند است‪.‬‬‬‬‬‬

‫‪Ag‬های ژیاردیا در نمونه مدفوع – ایمنوکروماتوگرافی‬‬‬‬‬

🔷 کشت

‫برای موارد تحقیقاتی در محیط کشت به شکل بیهوازی رشد میکند‬‬‬ مثل محیط )‪(Hank‬‬‬‬‬‬‬‬

‫🔷روش‌های مولکولی‬‬‬

‫بهترین محل بیوپسی روده محل اتصال دئودنوم به ژئوژنوم میباشد‪.‬‬‬‬‬‬
آزمایشات محتویات دئودنوم به منظور مشاهده تروفوزوئیت ژیاردیا صورت میگیرد‪.‬‬‬‬‬

درمان

‫‪

داروی انتخابی مترونیدازول و تینیدازول است‪.

معمولا درمان ژیاردیوز موفقیت آمیز است اما گاهی 1-2دوره تکرار درمان ضرورت می‌یابد‪.

پیشگیری از ابتلا به ژیاردیا

 • وسایل و لوازم بیمار از بقیه اعضای خانواده جدا شود.
 • شستن دست ها بعد از استفاده از سرویس بهداشتی
 • ‫آب آلوده ننوشند و هر آبی را مصرف نکنند‪.

منبع:

https://www.cdc.gov/parasites/giardia/index.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا