حشره شناسی پزشکی

Medical Entomology: مطالعه بر روی گروهی از حشرات که دارای اهمیت پزشکی هستند را حشره شناسی پزشکی گویند. مانند پشه‌ها، انواع مگس، شپش‌ها و کک‌ها.

 با این حال امروزه حشره شناسی پزشکی با مفهوم گسترده تری به کار رفته و گروهی از عنکبوتیان مانند کنه‌ها ،مایت‌ها ، عنکبوتها، عقربها را که دارای اهمیت پزشکی هستند در بر مي‌گيرد.

پدر علم حشره شناسی پزشکی William Kirby است. در طی سالیان متعدد تعدادی از حشرات، کنه‌ها و هيره‌ها به عنوان ناقلین بیماری به انسان و حیوانات از قبیل مالاریا، بیماری خواب، تب زرد، تیفوس، طاعون و تب راجعه شناخته شده‌اند.

پیشرفت‌های سریع در درک بهتر انتشار و شیوع این بیماری‌ها موجب پیدایش و گسترش روش‌های معقول و منطقی در کنترل و مبارزه با آنها گردید. حشرات، کنه‌ها و مايت‌ها با انتقال عوامل بيماريزاي مختلف می‌توانند مستقیما بهداشت و آسایش و راحتی انسان را تحت تاثیر قرار دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حشره شناسی پزشکی توصیه می‌کنیم مطالب زیر را مطالعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا