حشره شناسی

Entomology : مطالعه بر روی حشرات را حشره شناسی گویند.

دکمه بازگشت به بالا