هماتولوژی(خون شناسی)

MCHC:پارامتر غلظت هموگلوبین در گلبول های قرمز

پارامتر MCHC یعنی: میانگین غلظت هموگلوبین در گلبولهای قرمز است. مقدار نرمال این پارامتر 33-35درصد است.

پارامتر mchc

پارامتر MCHC  یعنی چه؟

کاهش MCHC گویای این است که گلبول‌ قرمز با وجود داشتن ظرفیت، فاقد هموگلوبین کافی است و به معنای هایپوکرومیای واقعی است؛ افزایش MCHC نشان دهنده‌ی این است که گلبول قرمز بیشتر از ظرفیتش هموگلوبین دریافت کرده‌ است.

برای مثال: در مرفولوژی استوماتوسیت که گلبول، آب‌دار می شود، MCHC کاهش می‌یابد و در اسفروسیتوز که بر اثر تراکم هموگلوبین حتی هاله‌ی مرکزی ناپدید می‌شود، افزایش MCHC مشاهده می شود.

وقتی MCHC نرمال باشد، بدین معناست که گلبول قرمز به تناسب حجمش هموگلوبین دریافت کرده است. برای مثال: در کمخونی مگالوبلاستیک MCV و MCH، هر دو افزایش می‌یابند، ولی MCHC طبیعی است که بدین معناست که اگر چه گلبول قرمز بزرگ شده است، اما به تناسب بزرگشدن هموگلوبین دریافت کرده است✅.

بالا بودن پارامتر MCHC در آزمایش خون

افزایش واقعی پارامترMCHC،بیش از 35درصد، در نمونه‌ی خون با مرفولوژی اسفروسیتوز، گلبول‌های داسی شکل، گلبول های فشرده با لبه های نامنظم و بایت سل مشاهده می‌شود در غیر این صورت افزایش آن کاذب است و باید بررسی شود.

کاهش MCHC در آزمایش خون

کاهش پارامتر MCHC در آنمی فقر آهن پیشرفته و استوماتوسیتوز مشاهده می شود. پدیده تورم حاد گلبول های قرمز در دیابت و اورمی که موجب افزایش MCV می شود، با کاهش پارامتر MCHC همراه است[M].

فرمول محاسبه MCHC

برای محاسبه MCHC نسبت وزن به حجم گلبول قرمز در عدد ۱۰۰ ضرب می شود. برای محاسبه MCHC می توان مقدار MCH  را بر MCV تقسیم کرد و حاصل را در عدد ۱۰۰ در کنیم و یا اینکه وزن هموگلوبین را بر هماتوکریت(حجم) تقسیم و حاصل را در 100 ضرب کرد.

فرمول محاسبه mchc

نکته مهم و کاربردی برای تکنسین های آزمایشگاه:

در آنالیزور های خون شناسی مقدار هماتوکریت برابر با حاصل ضرب MCV در تعداد گلبول های قرمز است. پارامتر MCHC در نمونه های چرب و همولیزه و آگلوتیناسیون سرد و نمونه های حاوی کرایوگلوبولین افزایش می یابد. ارزیابی پارامتر MCHC به مثابه‌ی کنترل کیفی نمونه‌ی خون،با ارزش است.


[M]دیابت و اورمی موجب افزایش فشار اسمزی داخل گلبول قرمز می‌شود که نتیجه آن جذب آب از محلول ایزوتون دستگاه آنالیزور است که افزایش کاذب MCV را بدنبال دارد؛ ولی با کاهش MCHC می توان این پدیده را شناسایی کرد، چراکه کاهش این پارامتر نشاندهنده ورود آب یا آبکی شدن هموگلوبین در درون گلبول های قرمز است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا